SIA Ciemats telefonsNoderīga informācija SIA Ciemats telefons67 901 050

Aktuāli

Aicinām darbā autovadītāju-traktoristu 22 Februāris 2018 Vakances

Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Ciemats" aicina darbā autovadītāju-trakstoristu

Prasības pretendentam:

  •       Autovadītāja apliecība BE; CE kategorijas;
  •       Derīgs profesionālā vadītāja kvalifikācijas sertifikāts (95. kods);
  •       Traktortehnikas vadītāja kategorijas A, B, C;
  •       Augsts atbildības līmenis pret uzticēto darbu;
  •       Spēja remontēt auto un traktortehniku;
  •       Spēja organizēt savu darbu, strādāt patstāvīgi.

Piedāvājam:

•    patstāvīgu un atbildīgu darbu;

•    stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Darba vieta atrodas Silakrogā, Ropažu novadā.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 2018.gada 15.martam uz e-pastu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai iesniegt personīgi uzņēmuma birojā Priedes 4-57, Silakrogā, Ropažu novadā.

Informācija par atlases rezultātiem tiks sniegta tiem kandidātiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz interviju.

 

Patērētās mWh un apkures izmaksas 2018.gada Janvāra mēnesī 13 Februāris 2018 Paziņojumi

Informācija par RN SIA "Ciemats" apkalpotajās daudzdzīvokļu mājās patērētajām mWh un apkures izmaksas 2018.gada janvāra mēnesī pieejamas pielikumā!

Elektroinstalāciju mērījumu veikšana daudzdzīvokļu ēku koplietošanas daļā 18 Janvāris 2018 Atklāti konkursi

SIA „Ciemats”, reģ.Nr. 40003237420, „Priedes” 4, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2135, kontaktpersona: valdes loceklis Irvo Jakušovs, tel.Nr.: 26335737, faksa Nr.: 67901050, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , paziņo, ka 2018.gada 18.janvārī izsludina iepirkumu “Elektroinstalāciju mērījumu veikšana daudzdzīvokļu ēku koplietošanas daļā”(ID Nr.RNC Ciemats 2018/1).

Iepirkuma priekšmets – Elektroinstalāciju mērījumu veikšana daudzdzīvokļu ēku koplietošanas daļā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums) un iepirkuma līguma projektu (nolikuma 4.pielikums).

Iepirkuma dokumentācija elektroniski ir brīvi pieejama SIA “Ciemats” mājas lapā (www.ciematssia.lv) sadaļā “Iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentāciju uz vietas ir iespējams iepazīties katru darba dienu no pl 09:00-16:00, iepriekš piesakoties pie SIA “Ciemats” kontaktpersonas.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 1.februārim.

Ēkas energosertifikāta, tehniskās apsekošanas atzinuma un lokālās tāmes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Bērzu 1, Ropažos, Ropažu novadā” 17 Janvāris 2018 Cenu aptaujas

SIA „Ciemats”, reģ.Nr. 40003237420, „Priedes” 4, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2135, paziņo, ka, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku 09.01.2018. kopsapulces lēmumu, finanšu institūcijas ALTUM administrētās energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros, 2018.gada 17.janvārī izsludina cenu aptauju  “Ēkas energosertifikāta, tehniskās apsekošanas atzinuma un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu izmaksu aprēķina – lokālās tāmes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Bērzu 1, Ropažos, Ropažu novadā” (ID Nr. RNC Ciemats 2018/2).

Paredzamā līguma priekšmets:

Noslēdzoties Cenu aptaujai paredzēts slēgt līgumu par sekojošu dokumentu izstrādi:

  • Ēkas energosertifikāta izstrāde, saskaņā ar MK 09.07.2013. noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 1. pielikumu "Ēkas energosertifikāts";
  • Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā saskaņā ar 09.07.2013 MK noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 3. Pielikumu;
  • Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādesaskaņā ar 30.06.2016. MK Nr.337 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana";
  • Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu izmaksu aprēķina izstrāde – lokālā tāme, pamatojoties uz uzmērījumiem objektā.

Piedāvājumi (parakstīti, skenēti) ne vēlāk kā līdz 26.01.2018., plkst.12:00, ir atsūtāmi uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ar norādi cenu aptaujai Nr. RNC Ciemats 2018/2, vai arī jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2018.gada 26.janvārim plkst. 12.00 RN SIA „Ciemats” Biroja vadītājai Priedes 4-57, Silakrogā, Ropažos, Ropažu novadā, LV-2135 (T. 67901050)

"Siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ropažu novada Muceniekos un Silakrogā" 12 Janvāris 2018 Cenu aptaujas

SIA „Ciemats”, reģ.Nr. 40003237420, dalībai programmā  "Izaugsme un nodarinātība" specifiskā atbalsta mērķa 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER  izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” 2.kārtā, ir veicis cenu aptauju, pamatojoties uz pieejamo izejas informāciju būvprojektēšanas pakalpojumam (stadija MBP) – Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde objektam “Siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ropažu nov., Muceniekos” un “Siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ropažu nov., Silakrogā.

Informācija par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes pasūtījuma apjomiem un ziņojumi par cenu aptaujas rezultātu pieejams pielikumā!

 

Visas aktualitātes »

Atgādinājums

Pievērsiet uzmanību ūdens skaitītāja derīguma termiņam!

Ja ūdens skaitītājs netiks nomainīts vai verificēts, maksa par ūdeni un kanalizāciju tiks aprēķināta saskaņā ar MK noteikumu Nr.1013, kuros noteikts, ka ja ūdens skaitītājam dzīvoklī ir beidzies verificēšanas termiņš, apsaimniekotājs ir tiesīgs aprēķināt ūdens patēriņu līdz 10 m³ mēnesī par katru dzīvoklī (mājsaimniecībā) dzīvojošo personu.

Lasīt vairāk

Statistika

RN „Ciemats” SIA dibināts, lai nodrošinātu Ropažu novada apdzīvotās vietās pašvaldības autonomās funkcijas: pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, aukstā un karstā ūdens apgādi, kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana, apkures nodrošināšana, atkritumu izvešanas organizēšana.Kontrolējošā iestāde ir Ropažu novada pašvaldība kā kapitāldaļu turētājs.

5

Apsaimniekojamie reģioni

Ciemi Ropažu novadā, kuros uzņēmums darbojas - Tumšupe, Ropaži, Mucenieki, Kākciems un Silakrogs

36

Apsaimniekojamās ēkas

Ropažu novadā daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām apbūvei izmantoti tikai 4 - 5 tipveida projekti, kuri savstarpēji atšķiras ar stāvu skaitu, korpusu skaitu un elementu detalizāciju. Dominējošais ēku augstums ir 3 un 5 stāvi

20

Gadu pieredze

Uzņēmums dibināts 1995.gadā. Tas apsaimnieko 36 mājas (1390 dzīvokļi) un sniedz komunālos pakalpojumus četros ciemos, t.sk. juridiskiem uzņēmumiem un privātmājām Ropažos un Tumšupē

44

Profesionāli darbinieki

Lai nodrošinātu iespējami kvalitatīvāku komunālo pakalpojumu sniegšanu, atbildīgie darbinieki ir ar kvalifikāciju, izglītību un lielu pieredzi konkrētā nozarē

70 000m2

Teritorija

Katrā no ciemiem uzņēmuma speciālisti un darbinieki rūpējas par pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo teritoriju

60 070m2

Apsaimniekojamā platība

Katrā no ciemiem uzņēmuma speciālisti un darbinieki rūpējas par pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām