SIA Ciemats telefons67 901 050 SIA Ciemats rādījumu nodošanaRādījumu nodošana (Rādījumus var nodot tikai no 28. - 01. datumam!)

Aktuāli

PAZIŅOJUMS PAR KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDI 21 Septembris 2017 Iepirkumi

SIA „Ciemats”, reģ.Nr. 40003237420, „Priedes” 4, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2135, kontaktpersona: valdes loceklis Nauris Bērziņš, tel.Nr.: 67901050, faksa Nr.: 67901050, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , paziņo, ka 2017.gada 21.septembrī izsludina iepirkumu „Kokskaidu granulu piegāde” (ID Nr. RNP Ciemats 2017/2).

Iepirkuma priekšmets ir kokskaidu granulu iegāde un piegāde Silakroga katlu mājā saskaņā ar iepirkuma nolikuma 2.pielikumā esošo Tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma dokumentācija elektroniski ir brīvi pieejama SIA „Ciemats” mājas lapā (www.ciematssia.lv) sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentāciju uz vietas ir iespējams iepazīties katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pie SIA „Ciemats” kontaktpersonas.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 12.oktobrim plkst.11.00.

Ar nolikumu, tehnisko specifikāciju, līguma projektu un citiem pielikumiem var iepazīties zemāk.

Pārskats par apkuri 19 Aprīlis 2017 Paziņojumi

Šeit Jūs varat iepazīties ar RN  "Ciemats" SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētājām MWh  un apkures izmaksām 2016/2017 .gada sezonā.

 

Skatīt pielikumu

 

Apkures tarifi 2017.gada martā 19 Aprīlis 2017 Paziņojumi

Šeit jūs varat iepazīties ar apkures izmaksām 2017.gada martā

Skatīt pielikumu

KOPSAPULCE MĀJAI PRIEDES 2 PAR SILTINĀŠANAS PROJEKTU 09 Marts 2017 Paziņojumi

Š.G. 30.MARTĀ PLKST. 19.30 NOTIKS MĀJAS “PRIEDES 2” DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPSAPULCE

Lasīt vairāk

Atgādinājums

Pievērsiet uzmanību ūdens skaitītāja derīguma termiņam!

Ja ūdens skaitītājs netiks nomainīts vai verificēts, maksa par ūdeni un kanalizāciju tiks aprēķināta saskaņā ar MK noteikumu Nr.1013, kuros noteikts, ka ja ūdens skaitītājam dzīvoklī ir beidzies verificēšanas termiņš, apsaimniekotājs ir tiesīgs aprēķināt ūdens patēriņu līdz 10 m³ mēnesī par katru dzīvoklī (mājsaimniecībā) dzīvojošo personu.

Lasīt vairāk

Statistika

RN „Ciemats” SIA dibināts, lai nodrošinātu Ropažu novada apdzīvotās vietās pašvaldības autonomās funkcijas: pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, aukstā un karstā ūdens apgādi, kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana, apkures nodrošināšana, atkritumu izvešanas organizēšana.Kontrolējošā iestāde ir Ropažu novada pašvaldība kā kapitāldaļu turētājs.

5

Apsaimniekojamie reģioni

Ciemi Ropažu novadā, kuros uzņēmums darbojas - Tumšupe, Ropaži, Mucenieki, Kākciems un Silakrogs

36

Apsaimniekojamās ēkas

Ropažu novadā daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām apbūvei izmantoti tikai 4 - 5 tipveida projekti, kuri savstarpēji atšķiras ar stāvu skaitu, korpusu skaitu un elementu detalizāciju. Dominējošais ēku augstums ir 3 un 5 stāvi

20

Gadu pieredze

Uzņēmums dibināts 1995.gadā. Tas apsaimnieko 36 mājas (1390 dzīvokļi) un sniedz komunālos pakalpojumus četros ciemos, t.sk. juridiskiem uzņēmumiem un privātmājām Ropažos un Tumšupē

44

Profesionāli darbinieki

Lai nodrošinātu iespējami kvalitatīvāku komunālo pakalpojumu sniegšanu, atbildīgie darbinieki ir ar kvalifikāciju, izglītību un lielu pieredzi konkrētā nozarē

70 000m2

Teritorija

Katrā no ciemiem uzņēmuma speciālisti un darbinieki rūpējas par pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo teritoriju

60 070m2

Apsaimniekojamā platība

Katrā no ciemiem uzņēmuma speciālisti un darbinieki rūpējas par pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām