E-māja

Rādījumus var nodot tikai
no 28. - 01. datumam!

Aktuāli

Izsludināts iepirkums "Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "Jaunceltnes 2k-3", Muceniekos, Ropažu novadā" 19 Septembris 2019 Atklāti konkursi

SIA „Ciemats”, reģ.Nr. 40003237420, kontaktpersona: valdes loceklis Guntis Gasonss, tel.Nr.:67901050, faksa Nr.: 67901050, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , šā gada  19.septembrī izsludina iepirkumu “Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Jaunceltnes 2k-3”, Muceniekos, Ropažu novadā” (ID Nr. Ciemats 2019/3).

Iepirkums ir izsludināts darbības programmas"Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumu ietvaros.

Projekta identifikācijas numurs DME0000344.

Ar nolikumu un tā pielikumiem drukātā veidā, kuri ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa, var iepazīties katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz plkt. 16:00 Pasūtītāja telpās, iepriekš piesakoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.10.2019. plkst: 11:00.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapās:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/27060

https://pvs.iub.gov.lv/show/590794

 

 

Izsludināts iepirkums "Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "Bērzu iela 1", Ropažos, Ropažu novadā" 19 Septembris 2019 Atklāti konkursi

SIA „Ciemats”, reģ.Nr. 40003237420, kontaktpersona: valdes loceklis Guntis Gasonss, tel.Nr.:67901050, faksa Nr.: 67901050, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , šā gada 13.septembrī izsludina iepirkumu “Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Bērzu iela 1”, Ropažos, Ropažu novadā” (ID Nr. Ciemats 2019/4).

Iepirkums ir izsludināts darbības programmas"Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumu ietvaros.

Projekta identifikācijas numurs DME0000410, DME0000411.

Ar nolikumu un tā pielikumiem drukātā veidā, kuri ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa, var iepazīties katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz plkt. 16:00 Pasūtītāja telpās, iepriekš piesakoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.10.2019. plkst: 11:00.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapās:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/27166

https://pvs.iub.gov.lv/show/591031

 

Izsludināts iepirkums "Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "Zaļā iela 8", Ropažos, Ropažu novadā" 13 Septembris 2019 Atklāti konkursi

SIA „Ciemats”, reģ.Nr. 40003237420, kontaktpersona: valdes loceklis Guntis Gasonss, tel.Nr.:67901050, faksa Nr.: 67901050, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , šā gada 13.septembrī izsludina iepirkumu “Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zaļā iela 8”, Ropažos, Ropažu novadā” (ID Nr. Ciemats 2019/2).

Iepirkums ir izsludināts darbības programmas"Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumu ietvaros.

Projekta identifikācijas numurs DME0000455.

Ar nolikumu un tā pielikumiem drukātā veidā, kuri ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa, var iepazīties katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz plkt. 16:00 Pasūtītāja telpās, iepriekš piesakoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.10.2019. plkst: 10:00.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapās:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1754

https://pvs.iub.gov.lv/show/590672

 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Rīgas iela 12”, Ropažos, Ropažu novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi 21 Augusts 2019 Jaunumi

Dzīvokļu īpašnieki  Rīgas ielā 12, Ropažos, Ropažu novadā ir teikuši "JĀ" Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei savas mājas energoefektivitātes paaugstināšanai (AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM”  administrētās  atbalsta programmas  “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ).

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, koka logu un durvju nomaiņa, balkonu atjaunošana, apkures sistēmas pārbūve un zibensaizsardzības ierīkošana.

Šie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi dzīvokļu īpašniekiem nodrošinās siltumenerģijas ietaupījumu 87,62 kWh/m2 gadā.

Būvuzņēmējs: SIA “Bazalts”, reģ. Nr.: 44103000378
Būvuzraugs: SIA “Būvuzņēmums NR”, reģ. Nr.: 40003920596
Autoruzraugs: SIA “JD Projekts”, reģ. Nr.: 40203036229
Fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Vadošā iestāde: AS "Attīstības finanšu institūcijas Altum"
Projekta kopējās izmaksas: EUR ar PVN 484 848,33
Granta summa: EUR ar PVN 237 187,89

RN SIA "Ciemats" projektu vadītāja Sigita Čudare

Centrālā ūdensvada plīsums pie mājām Priedes 1 un Priedes 2, Silakrogā 19 Augusts 2019 Paziņojumi

Sakarā ar centrālā ūdensvada plīsumu un tās remontdarbiem pie mājām Priedes 1 un Priedes 2 ir pārtraukta ūdens padeve.  

Atvainojamies par sagādātām neērtībām un lūdzam neatstāt atvērtus ūdens krānus, lai izvairītos no nopludināšanas.

RN “Ciemats” SIA administrācija

Visas aktualitātes »

Atgādinājums

Pievērsiet uzmanību ūdens skaitītāja derīguma termiņam!

Ja ūdens skaitītājs netiks nomainīts vai verificēts, maksa par ūdeni un kanalizāciju tiks aprēķināta saskaņā ar MK noteikumu Nr.1013, kuros noteikts, ka ja ūdens skaitītājam dzīvoklī ir beidzies verificēšanas termiņš, apsaimniekotājs ir tiesīgs aprēķināt ūdens patēriņu līdz 10 m³ mēnesī par katru dzīvoklī (mājsaimniecībā) dzīvojošo personu.

Lasīt vairāk

Statistika

RN „Ciemats” SIA dibināts, lai nodrošinātu Ropažu novada apdzīvotās vietās pašvaldības autonomās funkcijas: pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, aukstā un karstā ūdens apgādi, kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana, apkures nodrošināšana, atkritumu izvešanas organizēšana.Kontrolējošā iestāde ir Ropažu novada pašvaldība kā kapitāldaļu turētājs.

5

Apsaimniekojamie reģioni

Ciemi Ropažu novadā, kuros uzņēmums darbojas - Tumšupe, Ropaži, Mucenieki, Kākciems un Silakrogs

36

Apsaimniekojamās ēkas

Ropažu novadā daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām apbūvei izmantoti tikai 4 - 5 tipveida projekti, kuri savstarpēji atšķiras ar stāvu skaitu, korpusu skaitu un elementu detalizāciju. Dominējošais ēku augstums ir 3 un 5 stāvi

20

Gadu pieredze

Uzņēmums dibināts 1995.gadā. Tas apsaimnieko 36 mājas (1390 dzīvokļi) un sniedz komunālos pakalpojumus četros ciemos, t.sk. juridiskiem uzņēmumiem un privātmājām Ropažos un Tumšupē

44

Profesionāli darbinieki

Lai nodrošinātu iespējami kvalitatīvāku komunālo pakalpojumu sniegšanu, atbildīgie darbinieki ir ar kvalifikāciju, izglītību un lielu pieredzi konkrētā nozarē

70 000m2

Teritorija

Katrā no ciemiem uzņēmuma speciālisti un darbinieki rūpējas par pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo teritoriju

60 070m2

Apsaimniekojamā platība

Katrā no ciemiem uzņēmuma speciālisti un darbinieki rūpējas par pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām